Bokföringsbyråer i Göteborg

En redovisningsbyrå i Göteborg är Arkiv Redovisning AB. De tycker att det är extremt viktigt med ordning. Har man god ordning i redovisningen så har man god ordning i ekonomin. Och god ordning i ekonomin är mycket viktigt. De menar att det inte handlar om att alla papper ska vara i ordning utan ordning handlar om att man ska kunna styra och följa verksamheten genom bokföringen. Om tillexempel en av våra kunder får en leverantörsfaktura med posten, kunden sprättar upp kuvertet och scannar fakturan till webbprogrammet och sedan sätter in papperna i pärmar. Efter alla momenten tar Arkiv Redovisning över och sköter resten. Med ett webbaserat system minskar hanteringen av papper, man slipper att åka och posta. För kunden så öler också tillgängligheten otroligt mycket. Allting kan ses ifrån telefonen eller datorn.

Jobbar med olika branscher
Företaget arbetar med både ekonomiska föreningar, enskilda firmor, handelsbolag, bostadsrättsföreningar och ägareedda aktiebolag. De flesta företag som de jobbar med är tjänsteproducerande.

Hur böjar man
Först går Arkiv Redovisning igenom med kunden vad som är specifikt för just deras företag. Hur allting sköts och vilka rutiner dom har. Dom går igenom hur kunden kan effektivisera och spara. Sedan lägges ett förslag på månadskostnad och arbetsordning. Arkiv Rdovisning brukar vara flexibla och kan arbeta i ditt befintliga program eller i deras egna. Om du letar efter http://arkivredovisning.se redovisningsbyråer i Göteborg så kan du gå in på Arkiv Redovisnings hemsida och läsa mer om vad de erbjuder.